כחלק מכללי המפתח במשפט פלילי יש לזכור כי עומדת לך זכות השתיקה ואין אתה חייב לומר דבר בטרם תיוועץ בעורך דין. אמנם שתיקה מהווה חיזוק לראיות נגדך בהמשך ההליך הפלילי אך ייעוץ ע"י עורך דין פלילי טרם מסירת גרסה במשטרה הוא קריטי וחשוב להמשך החקירה וההליך הפלילי בהמשך. רצוי לא לפתח שיחות בחדרי החקירות או בית המעצר, גם לא עם אנשים המוכרים לך או כאלה שמנסים להיות "חברים" שלך. ייתכן ומדובר בתרגיל חקירה שכל מטרתו נועד לחלץ ממך הודאה בדבר העבירה בה אתה חשוד. כל דבר שתאמר עלול לשמש נגדך מאוחר יותר . חשוב בשלבי המעצר והחקירה להיוועץ בעורך דין פלילי, מוקדם ככל שניתן, על מנת להגדיל את הסיכוי בעתיד להוכחת חפותך. עליך להיות גלוי עם עורך דינך ולשתפו בכל הפרטים, מבלי להסתיר דבר, שכן עורך דין פלילי מנוסה בתחום יידע לייעץ לך באופן מדוייק, על מנת שהמשך ההליך, יתנהל בצורה המועילה והטובה ביותר עבורך. לעיתים ייעוץ נכון יכול להוביל להפרכת החשד הסביר והתיק ייסגר.
סעיף 60א לחוק סדר הדין הפלילי [נוסח משולב], התשמ"ב 1982, קובע בין היתר את חובתן של רשויות התביעה להודיע לחשוד, אשר עבר לכאורה עבירת פשע, כי בכוונתן להגיש נגדו כתב אישום. מרגע זה קמה לחשוד זכות השימוע, דהיינו הזכות לשטוח טענותיו ולשכנע את רשויות התביעה להימנע מהגשת כתב אישום נגדו. זכות השימוע תינתן בעבירות מסוג פשע שהעונש עליהן הוא מעל לשלוש שנות מאסר עפ"י חוק העונשין. עורך דין פלילי יבקש עבורך מרשויות התביעה את חומר החקירה המצוי בידיהן כבר בשלב זה, טרם הגשת כתב האישום, וישכנע אותן להימנע מהגשת כתב אישום נגדך או לחילופין לשנות את סעיפי האישום נגדך ואף ינסה לסגור את התיק נגדך בהסדר מקל טרם ההליך השיפוטי הפלילי. שים לב כי מרגע קבלת ההודעה על זכות השימוע, יש ברשותך 30 ימים בלבד על מנת לפנות בבקשה מנומקת להימנע מהגשת כתב אישום נגדך ולכן חשוב לפנות לעורך דין פלילי בהקדם. חשוב לנצל הזדמנות זו באשר היא חד פעמית מרגע קבלת ההודעה וחבל לפספס אותה. ניתן ללמוד על חשיבותה הרבה של זכות השימוע, מתוך דברי ההסבר של המחוקק לתיקון מס' 26 לחוק סדר הדין הפלילי: "עצם ההחלטה על העמדת אדם לדין ובעיקר כאשר מדובר בעבירות המוגדרות כחמורות, ההחלטה היא רבת משמעות. בחברה שבה אנו חיים די בכתב אישום, לבטח בעבירות חמורות, כדי לפגוע פגיעה קשה בנאשם. מסיבה זו מוצע להעניק את זכות השימוע למי שמרגע ההכרעה בעניינו ישתנה מעמדו בציבור". כך גם ראוי לציין כי בהעדר נסיבות מיוחדות וכשאין חשש לפגיעה ממשית באינטרס הציבורי, הפרת זכות השימוע תביא לביטול כתב האישום.
כתב אישום עור דין פלילי רויטל
הליך שימוע לפני כתב אישום
עו״ד פלילי
בראש ובראשונה עליך לפעול למחיקת הרישום הפלילי. מעסיקים רבים, דורשים כתנאי סף לקבלה לעבודה "תעודת יושר" אך כוונתם למעשה היא לתדפיס המופק במשטרה הנקרא "רישום פלילי". די בכך שנחקרת בעבר במשטרה בחשד לביצוע עבירה כלשהי והוחלט לסגור את התיק נגדך בעילת "חוסר ראיות" או "היעדר עניין לציבור", ועניין זה יתועד בגליון הרישום הפלילי שלך. רק אם הוחלט לסגור את התיק נגדך בעילת "חוסר אשמה" יימחק הרישום מן הגליון. ייתכן ומעביד שייחשף לגליונך הפלילי, יבחר שלא להעסיקך. לכן, פניה לעורך דין פלילי אשר יפנה בבקשה למחיקת הרישום הפלילי מבעוד מועד, היא דרך המלך. אמנם, על פי חוק אינך חייב להביא למעסיק את גליון הרישום הפלילי ומעסיק אשר מבקש זאת עובר עבירה פלילית עפ"י סעיף 22 לחוק המרשם הפלילי. עם זאת, אם לא תציג את גליון הרישום הפלילי ייתכן שלא תתקבל לעבודה בה חשקת. גם אם הורשעת בדין, דע כי חלה תקופת התיישנות המוגדרת בחוק המרשם הפלילי. בחלוף כעשר שנים מתום תקופת התיישנות ההרשעה, תימחק ההרשעה מן המרשם ( רק מספר גופים מאוד מצומצם המוגדרים בחוק יוכלו לקבל מידע אודותיה בתקופת המחיקה). גם אם טרם חלפה תקופת ההתיישנות, ניתן לפנות בבקשה לחנינה לנשיא המדינה, על מנת שיקצר או יבטל את תקופת ההתיישנות והמחיקה הקבועות בחוק. חשוב מאוד כי הבקשה תהא מנומקת עובדתית ומשפטית כדי להגדיל את הסיכויים למחיקת הרישום הפלילי, אשר עלול לעמוד לרועץ ולהוות לך מכשול בחייך. כדאי לפנות לעורך דין פלילי המומחה בתחום אשר יפנה עבורך לנשיא ויגיש חנינה כדי לבטל רישום פלילי, במקרה בו הורשעת, לפיה יתבקש לקצר או לבטל את תקופת ההתיישנות והמחיקה מן המרשם. או לחילופין כדאי לפנות לעו"ד פלילי כדי שיפנה בשמך לרשויות התביעה (פרקליטות או משטרה) בכל הנוגע לרישום "משטרתי" ויגיש בקשה לשנות את עילת סגירת התיק ל"חוסר אשמה" או למחיקת הרישום המשטרתי בחלוף זמן, דבר אשר יביא למחיקת רישומך המשטרתי. קישור לחוק המרשם הפלילי ותקנות השבים, התשמ"א- 1981. על ההבדלים בין רישום משטרתי לרישום פלילי ודרכי הטיפול בהם לחץ כאן.

מתי ניתן להגיש חנינה לנשיא?

לאחר שהורשעת בבית משפט, ואף אם טרם חלפה תקופת ההתיישנות, ניתן לפנות בבקשה לחנינה לנשיא המדינה, על מנת שיקצר או יבטל את תקופת ההתיישנות והמחיקה הקבועות בחוק, דבר אשר יכול להוביל למחיקת הרישום הפלילי. חשוב מאוד כי הבקשה תהא מנומקת עובדתית ומשפטית כדי להגדיל את הסיכויים למחיקת הרישום הפלילי, אשר עלול לעמוד לרועץ ולהוות לך מכשול בחייך.
חנינה נשיא
חנינת נשיא